alto-prifile-2.jpg

אלטו - מחלבה כפרית משמרת

באלטו מייצרים את כל מוצרי החלב, מחלב עזים גלילי משובח, בשיטות עבודה מסורתיות, לצד דייקנות והקפדה על תנאי היגיינה גבוהים.