בירה הגיבור

בירה בוטיק גלילית

"גיבור בלי בירה זה כמו כל גיבור"

המכירה מותרת לבגיר/ה מעל גיל 18 בלבד!