מסיק מגל

שמן זית כתית מעולה בכבישה קרה המופק מזני זיתים שגדלו במטעים של קיבוץ מגל.